Šeštadienis, 2021 m. rugsėjo 25 d.

RUBRIKA: sportas

birželio 15, Antradienis, 2021

Bėgimo maratonas daugeliui žmonių atrodo tarsi neįveikiamas iššūkis, tačiau nereikėtų pamiršti, kad sportininkais netampama vos per vieną naktį, todėl norėdami įveikti...Daugiau

birželio 12, Šeštadienis, 2021

Geriausi iš geriausių - taip būtų galima apibūdinti šio sąrašo narius. Juk būtent NBA krepšininkai yra laikomi geriausiais savo profesijos...Daugiau

kovo 10, Trečiadienis, 2021

UEFA Čempionų lygoje po truputį artėja lemiamų kovų metas. Jau po kelių mėnesių paaiškės komanda, kuri virš savo galvų kels...Daugiau

kovo 5, Penktadienis, 2021

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonas po truputį įgauna pagreitį. Aiškėja situacija turnyrinėje lentelėje, matomi preliminarūs pretendentai į čempionų titulą. Šį...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Vi­sai ne­se­niai moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad kai ku­rios vy­rų imu­ni­nės sis­te­mos ląs­te­lės vei­kia ki­taip nei mo­te­rų, o kai ku­rios net­gi tie­sio­giai...Daugiau

kovo 3, Antradienis, 2020

Jeigu auginate mokyklinio amžiaus atžalą sostinėje ar netoli jos, turbūt neretai tenka sukti galvą, kokia gi popamokinė veikla galėtų jį...Daugiau

vasario 4, Antradienis, 2020

Sek­ma­die­nį į Kau­ną su­si­rin­ko apie 300 dziu­do ko­vo­to­jų iš­si­aiš­kin­ti, kas stip­riau­si Lie­tu­vo­je iki 15 ir 18 me­tų. Gau­si Plun­gės ko­man­da...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Niekam ne paslaptis, kad norint sveikai ir smagiai gyventi derėtų sportuoti. Tiks sumanius gyventi sveikiau, tikrai nebūtina bėgti maratono ar...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Sau­sio 17 d. Kvė­dar­no­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų fut­bo­lo 5x5 zo­ni­nės var­žy­bos. Pui­kiai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė Žad­vai­nių pa­grin­di­nės...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Sau­sio 12 die­ną, sek­ma­die­nį, Plun­gės vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ įvy­ko pir­ma­sis jau­nių šach­ma­tų ma­ra­to­no eta­pas (2003 me­tų gi­mu­sių­jų ir jau­nes­nių)....Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Kaip ir per­nai bei už­per­nai, šie­met ge­riau­sių mū­sų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke aukš­čiau­sia vie­ta vėl ati­te­ko tre­ne­rio Sau­liaus Stan­kaus auk­lė­ti­niui, mo­tok­ro­si­nin­kui, Lie­tu­vos...Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

Lap­kri­čio 23–24 die­no­mis Pa­ne­vė­žy­je vy­ko tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras, skir­tas Lie­tu­vos ka­rių die­nai pa­mi­nė­ti. Tur­ny­re da­ly­va­vo apie 640 spor­ti­nin­kai iš Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos,...Daugiau

1 2 3 6
Skaitomiausi