Šeštadienis, 2021 m. rugsėjo 25 d.

RUBRIKA: teisėsauga

birželio 15, Antradienis, 2021

Birželio 14-osios vakarą, apie 19.40 val., Plungėje, Aušros g., rastas nužudytos 59 metų moters kūnas. Kakle – pjautinė žaizda. Policijai...Daugiau

balandžio 20, Antradienis, 2021

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (VPK KPONTV) pareigūnai nustatė asmenį, įtariamą organizavus svetimo turto...Daugiau

kovo 31, Trečiadienis, 2021

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (VPK KPONTV) pareigūnai nustatė ir sulaikė du asmenis, įtariama...Daugiau

kovo 5, Penktadienis, 2021

Kretingoje pasieniečiams įkliuvo taksi automobilį vairavęs plungiškis, gabenęs kontrabandines cigaretes. Jis ir anksčiau dėl neteisėtos veiklos buvo susidūręs su pasieniečiais. Ketvirtadienį...Daugiau

gruodžio 4, Penktadienis, 2020

Dėl prabangaus automobilio Vilniuje studijavusią plungiškę Ievą Strazdauskaitę Kėdainių rajone brutaliai nužudę pusbroliai Karolis ir Leonas Bieliauskai kalės iki gyvos...Daugiau

lapkričio 24, Antradienis, 2020

Lapkričio 16–22 dienomis, policijos pareigūnai visoje šalyje vykdė policinę priemonę, per kurią itin didelį dėmesį skyrė neleistinam mobiliųjų įrenginių naudojimui...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Pu­sės lit­ro tal­pos bu­te­ly­je be­bu­vo li­ku­si „bur­ne­lė“ – 0,12 lit­ro „pik­to­sios“, kai plun­giš­kis Vai­das Mar­tin­kus (gim. 1968 m.) įkliu­vo į...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Lie­tu­vos gy­ven­to­jams vis ak­ty­viau pra­dė­jus lan­ky­tis įvai­rio­se pre­ky­bos vie­to­se, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) spe­cia­lis­tai sek­ma­die­nį kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Ge­gu­žės 14 die­ną, apie 11.50 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Me­din­gė­nų kai­me, su­stab­dy­tas 1960 m. gi­męs mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas. Vy­rui bu­vo nu­sta­ty­tas 2,20...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Penk­ta­die­nio ry­tą, apie 7 val., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai in­for­muo­ti apie prie Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to pa­ki­bu­sį „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­lį. Nors au­to­mo­bi­lis bu­vo...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Prieš po­rą mė­ne­sių Plun­gės cen­tre ava­ri­ją pa­da­ręs įkau­šęs pen­si­nin­kas ne­se­niai iš­gir­do teis­mo spren­di­mą: ge­ro­kai kliu­vo per ki­še­nę, te­ko at­si­svei­kin­ti su...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Dėl to, kad ko­vo 1-osos nak­tį Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, ak­me­ni­mis dau­žė au­to­mo­bi­lių lan­gus, Ar­tū­ras Pet­ri­kas (gim. 1989 m.) ge­gu­žės...Daugiau

Skaitomiausi