Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Redakcija

„PLUNGĖS ŽINIOS“ – Laikraštis Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių žmonėms
Steigėjas ir leidėjas – UAB „Plungės žinios“.
Popierinė laikraščio versija leidžiama nuo 2002 m. balandžio 15 d. ISSN 1648-4509
Elektroninė laikraščio versija – nuo 2006 m. ISSN 2538-9084

J. Tumo-Vaižganto g. 17-1, LT-90125 Plungė.

Tel. 8 605 19 253 (TELE2).
El. paštas: pzinfo@pzinios.lt, pzinios@pzinios.lt
www.pzinios.lt

Rietavo filialas – „Rietavo žemė“ (Žemaitės g. 4-3, Rietavas)
Tel. 8 600 26 201 („Tele2“).
El. paštas rietzeme@pzinios.lt

 

Redaktorius – Žydrūnas Pilitauskas
Tel.: 8 682 56 996 (TELIA), 8 605 19 297 (TELE2). El. paštas: zp55598@gmail.com, pzinios@pzinios.lt

Sekretorė, buhalterija, reklamos skyrius
Tel./faks.: 8 605 19 253 („Tele2“),
El. paštas pzinfo@pzinios.lt, buhaltere@pzinios.lt

Žurnalistai (mob. 8 605 19 253):
Lina Motužienė – el. paštas lmotuziene@gmail.com
Edita Lukienė – el. paštas edita7476@gmail.com
Dalia Barcytė („Rietavo žemė“)
8 600 26 201, el. paštas rietzeme@pzinios.lt

 

A. s. LT07 7044 0600 0011 7439, AB SEB bankas.  Banko kodas 70440
Įmonės kodas 171716024, PVM kodas LT717160219

Įmonės registracijos Nr. AB 2002-9, įregistruota 2002 m. balandžio 8 d.

 

Už skelbimų ir reklamų turinį bei už užsakovų atsiųstų sumaketuotų reklamų klaidas redakcija neatsako.
Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
Rankraščiai necenzūruojami ir negrąžinami.
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį UAB „Plungės žinios“ sutikimą.
Laikraštis spausdinamas UAB Vakarų spaustuvėje (Vytauto g. 161, Kretinga).