Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

RUBRIKA: žmonės

kovo 29, Penktadienis, 2024

Suknelės, kurios privers jaustis ypatingai kiekvienoje šventėje, yra daugiau nei tik drabužiai – jos yra būdas išreikšti save ir pasitikėjimą....Daugiau

vasario 6, Antradienis, 2024

Kiekvieną savaitę bent jau 40 valandų per savaitę mes atliekame funkcijas, kurios leidžia uždirbti pinigus. Tai nėra trumpas laiko tarpas....Daugiau

sausio 28, Sekmadienis, 2024

Cholesterolis: Tyli grėsmė širdies sveikatai Nors cholesterolis yra gyvybiškai svarbi organizmo medžiaga, jo per didelis kiekis kelia didelį pavojų sveikatai....Daugiau

gruodžio 21, Ketvirtadienis, 2023

Romantiškuose filmuose rodomi santykiai kai kuriems atrodo kaip iliuzija. Ar tikrai prabėgus daugeliui metų - poros gali išlikti darnios? Atsakymas...Daugiau

vasario 7, Antradienis, 2023

Graži šypsena išlieka itin svarbia puošmena net šaltuoju sezonu, o jos galia gali praskaidrinti tamsiausią dieną. Nors ne visuomet atkreipiame...Daugiau

vasario 25, Penktadienis, 2022

Graži šypsena žmogui suteikia kur kas daugiau pasitikėjimo savimi, tad nieko keisto, kad vis daugiau lietuvių supranta, kad reikia savimi...Daugiau

vasario 10, Trečiadienis, 2021

Atminty - mano gimtasis kaimas Sudėnai. Daugybę metų ten nebuvau. Įdomu, ar tebestovi prie kelio tėvo statyta koplytėlė. Pasakoju apie...Daugiau

gruodžio 15, Antradienis, 2020

„Nežinau, kuo mano fotografijos ypatingos, nesu profesionalus fotografas“, – kukliai sako Kazys Simanauskas, kurio fotografijomis iliustruota jau trečioji pranciškono kunigo...Daugiau

lapkričio 23, Pirmadienis, 2020

Telšių rajone Ryškėnų kaime gyvenanti Jadvyga Mačiūnienė savo laisvą laiką skiria tapybai bei margučiams. „Kaip juokauju, pas mane visus metus...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Jei rei­kė­tų su­ras­ti žmo­gų, gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­jan­tį be kny­gų, tai bū­tų Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti Vik­to­ri­ja. Mer­gi­na sa­ko skai­tan­ti vi­sur ir vi­sa­da, esan­ti...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos (LMA) val­dy­ba 2019-ai­siais Me­tų mu­zie­ji­nin­ko var­dą su­tei­kė ir pre­mi­ją sky­rė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai dr. Jo­lan­tai...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

300 me­tų – tiek lai­ko pra­ėjo nuo gar­sio­jo žy­dų mąs­ty­to­jo Vil­niaus Ga­o­no gi­mi­mo. To­dėl Sei­mas 2020-uo­sius pa­skel­bė Vil­niaus Ga­o­no ir...Daugiau

1 2 3 7
Skaitomiausi