Ketvirtadienis, 2024 m. balandžio 18 d.

Istorija, kaip už mokesčių mokėtojų lėšas „įteikti dovaną“ miestui, kartojasi?

Panašu, jog Plungės oligarchu tituluojamo verslininko-politiko Liudo Skieraus istorija su „padovanotu“ Plungei M. K. Čiurlionio paminklu, taps populiarus būdas mokesčių mokėtojų sąskaita per Savivaldybės biudžetą pasimaudyti šlovės spinduliuose.

Sekdami Tarybos nario pateiktu pavyzdžiu – kaip tai padaryti – antradienį Sporto tarybos posėdžiautojai džiaugėsi, jog atsirado viena paslaptinga Plungės įmonė, kuri vietoj savo kalėdinio vakarėlio dovanoja net 5000 Eur miestui ir bendruomenei! Tik prie priimto sprendimo, kur padėti pinigus (riedutininkų rampos sutvarkymo ar naujos įrengimo), reikėtų dar prisidėti apie 35 000 Eur… O iš kur paimti tokias lėšas? Pasirodo, yra iš kur: dalį iš Sporto plėtros programos rezervo, o didžiąją dalį – iš Savivaldybės biudžeto. Kaip sakė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, „iš šiais metais dėl pandemijos likusių nepanaudotų projektinių lėšų“. Blogiausiu atveju – nusimatys kitais metais biudžete!

 

Galvos sopulys…

 

Didžiausias galvos sopulys Sporto tarybos posėdyje antradienį buvo ne koks nors sportininkų ir komandų apdovanojimo tvarkos aptarimas ar likusių sporto plėtros programos rezervo lėšų panaudojimas (ne kažin kiek jų ir tėra likę: atidavus prašymus pateikusiems klubams norimas sumas, lieka 3220 eurų, kuriuos, kad negrąžintų į biudžetą, reikia išleisti šiais metais). O kaip panaudoti vienos paslaptingos Plungės įmonės siūlomus 5000 eurų?

 

Likutis – tik 3220 eurų

 

Sporto tarybos pirmininkas Julius Nekrašas, pristatęs sporto plėtros programos rezervo finansus, sakė, jog dar likę 200 eurų, skirtų veteranams, nors renginys šiais metais nebeįvyks, taip pat yra 1500 eurų, skirtų geriausių sportininkų ir komandų išrinkimui, 840 eurų numatyta skirti 2020 metų Plungės rajono seniūnijų mėgėjų varžyboms, dar 500 eurų nutarta skirti ledo rituliui.

„Bendroje sumoje turime 3220 nepanaudotų  eurų, kuriuos reikėtų panaudoti“, – pristatęs antrąjį darbotvarkės klausimą, sakė J. Nekrašas ir čia pat pareiškė, kad netikėtai yra gautas Plungės rajono savivaldybės administracijos prašymas-pasiūlymas, kurį pristatyti paprašė direktoriaus pavaduotoją Mantą Česnauską.

 

Netikėtas paslaptingos įmonės kreipimasis-pasiūlymas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas pranešė, kad „netikėtai“ gavo vienos Plungės įmonės kreipimąsi-pasiūlymą.

„Viena mieste veikianti įmonė, kol kas jos neįvardinsiu, vietoj to, kad darytų sau kalėdinį renginį ar išleistų pinigus kur kitur, pasisiūlė padaryti ką nors gero, mielo miestui, bendruomenei, žmonėms. Kalba eina apie 5000 eurų. Mes kalbėjome su ta įmone ir pasiūlėme keletą variantų, kur tie pinigai galėtų būti panaudoti. Gal tai galėtų būti koks paminklas-suolelis, vieša erdvė, kuria galėtų naudotis visi, ar kokia išmani klasė, kompiuterizacijos programa švietimo įstaigoms. Iš mūsų pateiktų variantų jiems labiausiai patiko idėja sutvarkyti arba padaryti iš naujo riedutininkų rampą, – pasakodamas apie gražų paslaptingos įmonės gestą, M. Česnauskas dar pridūrė, – aišku suprantame, kad tų pinigų neužtektų, bet tai (Sporto plėtros programos rezervas – aut. pastaba) galėtų būti viena iš kišenių, iš kur galima paimti pinigų.“

 

Reikia… 40 tūkst. eurų

 

Čia pat posėdžiautojams direktorius priminė, kad sąrašą infrastruktūros, kurią reikia sutvarkyti, sudaro Sporto taryba, ir riedutininkų rampa, kuri yra prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos, tame sąraše yra sąrašo viršuje.

„Mes jos netvarkėme, nes jos sąmata buvo apie 40 tūkst. eurų, o bendrai turėjome apie 10 tūkst. eurų. Tad nutarėme pasiūlyti Sporto tarybai pasvarstyti, ir galbūt tas likutis, kuris lieka ir nežinote kur padėti, galėtų būti skirtas tos rampos tvarkymui ar naujos įrengimui“, – kur padėti pinigus Sporto tarybai siūlė M. Česnauskas.

 

Pasiūlyta, iš kur paimti papildomų pinigų

 

Administracijos direktorius taip pat minėjo, kad gauta keletas pasiūlymų iš įmonių, galinčių tai padaryti, o Savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyrius numatė keletą vietų, kur galėtų atsirasti riedutininkų rampa. Vienas iš variantų – nekeisti esamos vietos prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos.

Tiesa, M. Česnauskas pažymėjo, jog šiais metais rampos nepastatys, tačiau administracija, jei bus skirtos lėšos, yra numačiusi įsigyti dalį rampai skirtų įrengimų, o darbus atlikti kitais metais.

„Kodėl nenorime kitais metais duoti svarstyti šio klausimo Sporto tarybai? – pats sau uždavė klausimą administracijos direktorius ir suskubo atsakyti, – todėl, kad jei kitais metais viskas vyks taip, kaip planuota, ir bus sėkmingi metai bei nebus COVID-o, tai skiriami pinigai išsivaikščios tarp klubų, sportininkų, kur jie jiems reikalingi. O pinigų ir taip visada trūksta. O šiais metais, kadangi daug pinigų nepanaudota, tai yra unikali galimybė atsinaujinti tą rampą. Be abejo, šnekėtume ir su kitomis įmonėmis, kurios galbūt irgi norėtų prisidėti, Savivaldybės administracija irgi ieškotų papildomų finansavimo galimybių…“

 

„Gautųsi savotiškas mecenatų parkelis“

 

Sporto tarybos pirmininkui J. Nekrašui kilo klausimas, kad jei reikia 40 tūkst. eurų, o turimi 5000 Eur rėmėjo ir 3220 Eur iš sporto plėtros programos rezervo, tai iš kur dar kitus sukrapštyti?

Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsakė, kad galima rinktis įvairių tipų (pagal kainą) rampą: nuo metalinių iki liejamų. Bet esmė, jog galima pirkti atskirus agregatus ir metai iš metų juos lipdyti, kurti bei plėsti riedutininkų parką.

„Gautųsi savotiškas mecenatų parkelis“, – džiugiai idėją plėtojo M. Česnauskas, pridurdamas, jog „yra metų galas, turime visų likučių nepanaudotų pinigų, kur neįsisavintos projektų lėšos, tai kažkiek dar šiais metais sugraibys, o kitiems metams – suplanuos biudžete.“

 

Kaip 12 tūkst. eurų remonto sąmata virto… 40 tūkst. eurų?

 

Sporto tarybos pirmininkas J. Nekrašas pasidžiaugė gražia idėja dėl riedutininkų rampos, mat senoji yra sulūžusi, nesaugi…

Tarybos nariui Algirdui Pečiuliui tuoj kilo klausimas, kodėl negalima tvarkyti tos senos rampos, esančios prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos?

„Ar ji visiškai susidėvėjusi ir viršutinės dangos negalima keisti? Aš nesu matęs defektavimo akto. Įvardinti 40 tūkstančių… Kiek aš pamenu, jinai nauja tiek nekainavo. Iš kur tie pasiūlymai ar sąmatos?“ – stebėjosi A. Pečiulis.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Julija Čiuželienė posėdžiautojams paaiškino, jog mokykla buvo pasidariusi sąmatą. „Tos rampos remonto  išlaidos viršutinėms dalims, tam tikroms detalėms, kurios jau yra supuvusios, siekia 12 tūkst. eurų. Tai būtų pakeitimas viršutinės dangos ir po apačia, kas yra supuvę“, – sakė J. Čiuželienė.

Išgirdęs atsakymą apie kainą, A. Pečiulis pareiškė, kad tai priimtiniausias ir greičiausias būdas.

 

Tarybos sprendimas svarbus, bet rėmėjo – dar svarbesnis?

 

Bandydamas atsakyti į A. Pečiulio klausimą, administracijos direktoriaus pavaduotojas užsiminė, jog 40 tūkst. eurų sumą buvo apskaičiavęs Vietos ūkio skyrius, tik negalįs garantuoti, kad padaryta kokia nors sąmata. M. Česnauskas taip pat sutiko, kad remontuoti esamą rampą už 12 tūkst. eurų – neblogas variantas, bet… „Tik tiek, kad grįžtame į tą patį – medinės konstrukcijos, jos kažkada vėl supus. Jei Sporto taryba formuos tokią poziciją, mes tokią poziciją perduosime ir įmonei… Tiktai, turint omenyje, kad tariamasi su privačiu juridiniu asmeniu, jų nuomonė irgi daug reikš. Ir reikės tą konsensunsą atrasti…“ – ne itin patenkintas tokiu siūlymu kalbėjo M. Česnauskas.

 

Rampų kainos – nuo 23 000 iki daugiau nei 100 000 eurų!

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė J. Čiuželienė čia pat supažindino posėdžio dalyvius su naujų rampų kainomis.

Rampa iš metalinės konstrukcijos – pati pigiausia: aikštelės kaina tik 23 tūkst. eurų.

Tokia pat, kaip dabar esanti prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos, jau kainuotų apie 40 tūkst. eurų.

Na, dar yra ir tokių velo trasų, asfaltuojamų, bet čia kaina jau siekia 110 Eur (plius PVM) už kvadratinį metrą. O aikštelei įrengti reikia 800–1000 kvadratų…

 

Kur gali atsirasti rampa?

 

Skyriaus specialistė pateikė ir galimas rampos įrengimo vietas. Galima palikti ten, kur yra dabar, kitas variantas – šalia Akademiko A. Jucio mokyklos sutvarkytos krepšinio aikštelės, taip pat – prie „Takavos“ aikštelės, taip pat – prie A. Jucio g. 4 namo esančios apleistos krepšinio aikštelės. Dar – prie „Rūtelės“ darželio, bet čia nėra pagrindo, o tik žolė…

 

„Reikia džiaugtis, kad rėmėjai norėjo investuoti į sportą, o ne į kultūrą“

 

Išgirdęs apie rampų kainas ir vietas, Tarybos pirmininkas J. Nekrašas pasiūlė „neįsifantazuoti apie naujos rampos statymą“.

„Prie „Ryto“ mokyklos yra puikus žmonių srautas, daug ten žmonių sportuoja, ir galvoju, kad pažiūrėjus į tas kainas, tikrai nebus sunku įtikinti rėmėjų remontuoti esamą rampą. Mes tikrai nepastatysime, nes nesukrapštome pinigų jos remontui. Tegul būna žmonių srautai išsidėstę: turim prie „Takavos“ sūpynes, ten – vienas kontingentas, prie mokyklos – kitas. O kad pastatysime naują… Tai turėsime ir naują nepabaigtą ir seną supuvusią“, – baigdamas diskusiją šiuo klausimų tarė J. Nekrašas ir pridūrė, jog „reikia džiaugtis, kad rėmėjai norėjo investuoti į sportą, o ne į, sakykim, kultūrą. Būtų dar vienos klumpės atsiradusios…“

Pritardamas Sporto tarybos pirmininko nuomonei, A. Pečiulis dar replikavo, jog neverta gaudyti vėjo laukuose: sprendimas remontuoti esamą rampą, nors ir kuklesnis variantas, tačiau 99 proc. garantuotas realizavimas.

Išgirdęs sporto tarybos sprendimą, Administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas sakė, kad perduos tokį sprendimą rėmėjui. „Aš nusiųsiu sprendimą jiems, ir pažiūrėsim, kokį atsakymą jie duos“, – pabaigoje tarė M. Česnauskas.

 

Tai, kas viešai nepasakyta…

 

Ir nors visi posėdžio dalyviai džiaugėsi atsiradusiu rėmėju, kuris paaukotų 5000 eurų, kai kuriems sporto tarybos nariams kilo daug klausimų, į kuriuos nebuvo atsakyta.

Pirmiausia, kas ta paslaptinga Plungės įmonė? Ką reklamuos rėmėjas? Ar nebus taip, kaip gavosi su M. K. Čiurlionio paminklo „dovanojimu“, kai šlovės laurus susišlavė Plungiškių draugija su prezidentu L. Skierumi priešaky, o realiai už „dovaną“ sumokėta iš mokesčių mokėtojų kišenės? Niekas juk nepateikė ataskaitos, kiek suaukota lėšų šiam paminklui, o kad Savivaldybė skirtų ir skyrė per 100 tūkst. eurų – reikalavo pats politikas. Ar nepasikartos ta pati istorija ir su auka rampai, kai įmonė, skirdama 5000 eurų, maudysis šlovės spinduliuose, o Savivaldybė, sumokėjusi dar 35 000 eurų, tik pasiviešins, kad ir ji prisidėjo šiek tiek…

Paslapties skraistė šioje istorijoje kelia ir daugiau klausimų dėl skaidrumo. Redakcijos turima informacija, paslaptinga įmonė yra susijusi su „Vičiūnais“, ir ji pageidautų, kad rampa būtų įruošta prie „Takavos“ kavinės. Taip savo produkcijos reklama būtų efektyvesnė, nei užribyje, prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos…

Kitas dalykas, kaip pažymėjo ir pats Administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas, rėmėjas gali ir nesutikti su Sporto tarybos sprendimu bei pasiūlymu remontuoti senąją riedutininkų rampą. Tokiu atveju pinigai gali nukeliauti įmonės vakarėliui…

 

Žydrūnas PILITAUSKAS

 

Nuotraukoje: Šitokia velotrasa kainuotų 1288 744 eurų.

Komentarai
Kiti straipsniai