Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Rietavo miesto vietos veiklos grupės (toliau – Rietavo m. VVG) valdyba posėdyje, vykusiame 2020 m. vasario 20 d., protokolo Nr.1, paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus nuo 2020 vasario 21 d., pagal Rietavo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos:

1.1.1. veiksmą. Remti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio  formavimąsi.

1.1.2. veiksmą. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą.

1.1.3. veiksmą. Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai.

2.2.1. veiksmą. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones.

Rietavo m. VVG laukia bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų, kuriais bus skatinamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumą bei skatinti gyventojų savanorišką veiklą.

Parama bus teikiama vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (patvirtintu 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-77) (toliau – Aprašas).

Planuojama finansuoti keturis projektus, po vieną projektą iš kiekvieno veiksmo.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jiems tinkami partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;

Vietos plėtros projektinius pasiūlymus galite pateikti iki 2020 m. kovo 09 d. 17.00 val. adresu Parko g. 5, Rietavas.

Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą ir aktualius dokumentus sužinosite atvykę į mokymus, kurie vyks 2020 m. kovo 04 d. nuo 9.00 iki 17 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, Parko g. 5 Rietavas. Registracija į mokymus el. paštu: rietavomvvg@gmail.com iki 2020 m. kovo 02 d. 17.00 val.  Išsami informacija apie kvietimą bei vietos plėtros projektiniam pasiūlymui rengti reikalingi dokumentai skelbiami interneto svetainėje  http://rietavomvvg.lt/

Pareiškėjus individualiai konsultuoja Rietavo miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė Laima Dockevičienė ir projektų administratorė Inga Jocė, tel. +370 448 68202, +370-652-05524 el. p. rietavomvvg@gmail.com, Parko g. 5 Rietavas.

Komentarai
Kiti straipsniai