Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

RUBRIKA: teisėsauga

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me ko­vo 15 die­ną bu­vo nar­plio­ja­ma ne­ei­li­nė by­la – Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Vi­da Puč­ko­ču­mie­nė...Daugiau

1 25 26 27
Skaitomiausi