Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Verslininkas S. Pronckus dėl dokumentų klastojimo išgirdo gerą žinią

Pernai rudenį Plungės apylinkės teismas plungiškį verslininką Stasį Pronckų (gim. 1968 m.) buvo pripažinęs kaltu dėl dokumentų klastojimo ir skyręs tūkstantinę baudą. Nuteistasis nuosprendį apskundė ir laimėjo – sausio 30-ąją Klaipėdos apygardos teismas jį išteisino.

Primename, jog S. Pronckus buvo nuteistas už tai, kad dar būdamas daugiabučio gyvenamojo namo (Senamiesčio a.2) bendrijos „Aušra“ pirmininku, 2017 m. lapkričio 6 d. savo namuose pats pasirašė sutikimą, kad, remiantis 2016 m. sausio 12 d. vykusio bendrijos susirinkimo protokolu, jam leidžiama prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų: van­den­tie­kį jung­tis per rū­sy­je esan­tį įva­dą, o ka­na­li­za­ciją – per sto­vus iš tre­čio aukš­to bu­tų.
Po to, 2018 m. balandžio 4 d., tą raštą pateikė UAB „Plungės vandenys“, ir su S. Pronckum buvo sudaryta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis. Jis įgijo teisę prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų. Šitaip buvo pažeistos kitų gyventojų teisės, nes tokio klausimo bendrijos nariai tvirtino net nesvarstę. Tokiu būdu, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis, suklastojo tikrą dokumentą (BK 300 str. 1 d.).
S. Pronckus sa­vo kal­tę neigė, tačiau Plungės apylinkės teismas bu­vo ki­to­kios nuo­mo­nės: 2019 m. spalio 11 d. pripažino jį kaltu ir sky­rė 100 MGL dy­džio bau­dą – 5000 eu­rų. Taip pat teis­mas ten­ki­no nu­ken­tė­ju­sių­jų kaimynų ieš­ki­nius: Astai Sir­tau­tie­nei ir Arūnui Jaz­daus­kiui pri­teis­ta po 500 eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, taip pat 700 eu­rų – už moters advokato paslaugas.
Šį nuo­spren­dį S. Pronckus apskundė aukštesnei instancijai – Klaipėdos apygardos teismui. Nuteistojo teigimu, Plungės teismo nuosprendis yra nepagrįstas, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, baudžiamasis įstatymas pritaikytas ir išaiškintas netinkamai.
Uostamiesčio teisėjų kolegija konstatavo, jog nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė tik civiliniai teisiniai santykiai, susiję su daikto savininko teisių galimu pažeidimu. Akcentuota, jog priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį Plungės teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes byloje nustatytus teisinius santykius netinkamai kvalifikavo kaip nusikalstamus.
Akcentuojama, jog S. Pronckus naujas patalpas daugiabučiame name įsirengė teisėtai, tad turi teisę naudotis namo bendrojo naudojimo objektu – nuotekų tinklais.
Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog S. Pronckui prisijungus prie esamų nuotekų stovų ir šalinant naujai įrengtų butų nuotekas, bus pažeistos kitų namo patalpų savininkų teisės ir interesai. Priešingai – būtent atsakovų veiksmai, kai šie nesudarė galimybės patekti į jų butus, kad S. Pronckus prisijungtų prie bendro naudojimo objekto, pripažinti neteisėtais.
Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą Plungės apylinkės teismo nuosprendį panaikinti ir S. Pronckų dėl dokumentų klastojimo išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių. Nukentėjusiųjų civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.

 

Nuotraukoje: Šio namo (dešinėje) palėpėje du butus įsirengęs S. Pronckus Plungės apylinkės teisme buvo nuteistas dėl dokumentų klastojimo, tačiau aukštesnė instancija jį išteisino.

Komentarai
Kiti straipsniai