Šeštadienis, 2021 m. rugsėjo 25 d.

RUBRIKA: sportas

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ko­vo 16–17 die­no­mis Pa­lan­go­je vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos jau­nių U-18 mer­gi­nų (gim. 2000 ir jau­nes­nių) krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no...Daugiau

1 4 5 6
Skaitomiausi