Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

RUBRIKA: sportas

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 16 die­ną Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų sta­lo te­ni­so fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ko­vo 16–17 die­no­mis Pa­lan­go­je vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos jau­nių U-18 mer­gi­nų (gim. 2000 ir jau­nes­nių) krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no...Daugiau

1 4 5 6
Skaitomiausi