Penktadienis, 2023 m. kovo 24 d.

RUBRIKA: verslas

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Pa­gal skaus­mo ska­lę dan­tų skaus­mas pri­ski­ria­mas vie­nam iš ne­ma­lo­niau­sių po­ty­rių. Ir nors tin­ka­mus dan­tų prie­žiū­ros įpro­čius me­di­kai ska­ti­na prak­ti­kuo­ti jau...Daugiau

1 8 9 10
Skaitomiausi