Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

RUBRIKA: Aktualijos

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 14-oji Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo ypa­tin­gai svar­bi die­na – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis ir Lat­vi­jos sta­ty­bų ben­dro­vės AB...Daugiau

1 57 58 59
Skaitomiausi