Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

KADA YRA NAUDINGA STEIGTI ASOCIACIJĄ?

Asociacijos steigimas yra reikalingas tada, kai bendraminčių būrys sumano kartu siekti kokių nors jiems artimų tikslų, nes būnant asociacijoje juos lengviau ir patogiau pasiekti. Dažniausiai į asociacijas buriasi fiziniai asmenys ar įmonės pagal jiems artimas ir svarbias grupes, tai gali būti įvairūs mėgėjų klubai, bendruomenės, draugijos ir pan.

Kas ir kokio amžiaus gali būti asociacijos steigėjais?

Pagal Lietuvos įstatymus asociaciją gali steigti pilnametystės sulaukęs valstybės piliečiai, veikdami kaip fiziniai arba juridiniai asmenys. Jei asociacijos veikla yra susieta su nepilnamečių ir jaunimo poreikiais, tada jos nariais gali būti ir jaunesni nei 18 metų asmenys.

Tiek jų, tiek suaugusių asociacijos steigėjų skaičius turi būti ne mažesnis už tris. Lietuvoje įsikūrusios asociacijos gali bendradarbiauti ne tik tarpusavyje, bet ir su užsienio šalyse įsteigtomis panašaus tipo organizacijomis.

Kokią reikšmę asociacijos veiklai turi jos priimti įstatai?

Nesvarbu, kokio pobūdžio yra asociacija, jos veiklai didelę svarbą turi tinkamai suformuoti įstatai. Kadangi asociacijos savo veikloje pirmenybę skiria savo narių interesų gynimui ir tam tikrų jų poreikių tenkinimui, tai labai daug kas priklauso nuo priimtų įstatų juridinio turinio. Puiku yra tai, kad Asociacijų įstatymo nuostatos tiesiogiai nenustato asociacijos naujų narių priėmimo, jų išstojimo ar pašalinimo iš organizacijos tvarkos ir sąlygų.

Šis įstatymas nereglamentuoja visuotinio narių susirinkimo patirties, įgūdžių ir žinių lygio, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos, todėl visa tai galima patiems nustatyti asociacijos įstatuose. Šaunu ir tai, kad asociacijos steigimui yra suteikiama kur kas daugiau laisvės, nei steigiant akcines bendroves, nes pastarosiose yra labai išsamiai nustatomos valdymo organų kompetencijos ribos.

Kokias veikimo teises turi asociacijos ir kaip tinkamai jas panaudoti?

Asociacijoms yra leidžiama vykdyti tik tą įstatymų neribojamą ūkinę komercinę veiklą, kuri nesikerta su jų įstatais ir užsibrėžtais veiklos tikslais ir yra būtina jiems pasiekti. O tai reiškia, jog tie sandoriai, kurie bus sudaryti, pažeidžiant atitinkamos asociacijos įstatuose nurodytą valdymo organo kompetenciją ar prieštarauja asociacijos tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais. Todėl asociacijoms vykdant savo veiklą apsimoka šiais klausimais reguliariai konsultuotis su įmonėmis, kurios teikia su šiais reikalais susietas paslaugas.

 

Nuotrauka iš https://unsplash.com/photos/man-standing-near-board-L_UjmeJcWoY

Komentarai
Kiti straipsniai