Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Kviečia

BIRŽELIO 4 D.

XXVII knygos mėgėjų draugija ir LUMA, Kauno TAU maloniai kviečia į renginį

RELIGIJA, TAUTIŠKUMAS, KULTŪRA

PROGRAMA:

10 val.  dalyvaujame šv. Mišiose Kretingos Viešpaties Apreiškimo ŠVČ. Mergelei Marijai bažnyčioje

11 val. vienuolyne susitinkame su Teologijos dr., Kretingos parapijos klebonu  broliu Pauliumi Sauliumi Bytautu OFM, vietos bendruomenės nariais, NVO.

(atversime knygas „Tautos kuriama Lietuva” ir „XXVII knygos mėgėjų metraštis, VII tomas, paminėsime monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-ąsias gimimo metines, pasiklausysime apie  Lietuvių pranciškonų misijinę pastoraciją Sibire ir  Knygos kelius laiko labirintuose (Laimonas Inis, rašytojas, redaktorius)

13.30 – 15.30  val. lankome Kretingos krašto ir Šiaurės vakarų Žemaitijos archeologijosetnografijosistorijos muziejus Kretingoje, Vilniaus g. 43, Įsikūrusį Kretingos dvaro rūmuose, kurių paskutinis savininkas buvo grafas Aleksandras Tiškevičius III

16 val. vykstame į Kėkštų kaimą, Hermano Šulco įkurtą „Jaunimo sodybą“, susitinkame su sodybos įkūrėju (koord. Leonarda Daujutė Šarakauskienė).

Maloniai kviečiame.

Programos koordinatoriai: Perpetua Dumšienė, Dalia Poškienė

Komentarai
Kiti straipsniai