Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

Skolų išieškojimas: kad sugrįžtų paskolinti pinigai

Beviltiškų skolų terminas tikriausiai girdėtas daugeliui. Apie galimybę skolą priskirti beviltiškoms skoloms verta pagalvoti, kai skolų išieškojimas yra neįmanomas arba neefektyvus. Dažniausiai dėl skolos pripažinimo beviltiška kreipiasi kreditoriai, nes pripažinus skolą beviltiška ir ją nurašius, kreditoriui suteikiama teisė susigrąžinti mokesčius. Taip dėl skolos negrąžinimo sumažėja patirti nuostoliai. Aptarkime, kada skolos gali būti laikomos beviltiškomis.

Kai skolų išieškojimas neįmanomas

Paprasčiausiai pripažįstamos beviltiškomis skolos, kai skolų išieškojimas neįmanomas dėl skolininko mirties, bankrutavimo ir likvidavimo. Visais šiais atvejais būtini tai įrodantys dokumentai – mirties liudijimas, nutartis dėl įmonės bankroto, registrų centro pažyma apie įmonės likvidavimą. Be dokumentų, įrodančių šiuos faktus, taip pat reikia pateikti dokumentus, įrodančius pastangas susigrąžinti skolą. Beje, skolininko mirties atveju, jei tai numato įstatymai, skolų išieškojimas gali būti nukreiptas į skolininko paliktą turtą. Jei turto vertės nepakanka skolai padengti, tuomet galima kreiptis dėl skolos pripažinimo beviltiška.

Kai skolų išieškojimas neįvykdytas

Net jei skolininkas nepriklauso nei vienai iš anksčiau aptartų grupių, skola vis tiek gali būti pripažinta beviltiška. Tiesa, tai įmanoma tik išnaudojus visas skolos išieškojimo galimybes. Šioje vietoje kalbama ne vien apie tai, kai skolų išieškojimas nesėkmingas dėl skolininko finansinės padėties. Tokiais atvejais antstoliai gali išieškoti skolą iš skolininko turto (nekilnojamojo turto, automobilių, įmonės pajamų). Galvoti apie skolos pripažinimą beviltiška, galima tik jei skolininkas neturi materialinio turto, į kurį gali būti nukreiptas skolų išieškojimas. Tuo tarpu skolininko turima įmonė turi būti nemoki, t.y. nevykdanti įsipareigojimų.

Skolos pripažinimo beviltiška procesas yra pakankamai painus jau vien dėl to, kad čia galioja sąlygos, kurios turi būti išpildytos. Tad svarstant galimybę pradėti šį procesą, pirmiausia rekomenduojama pasitarti su teisininku. Be to, bus reikalingi dokumentai, kuriuos be teisininko pagalbos vargu ar tinkamai parengsite. O kai kurie dokumentai, pavyzdžiui, skolos išieškojimo negalimumo aktas turi būti išduotas antstolio.

Kokiais atvejais skola negali būti pripažinta beviltiška?

Skolos pripažinimas beviltiška – tai kreditoriaus galimybė susigrąžinti su skola susijusius mokesčius. Šia galimybe gali pasinaudoti subjektai, kurie moka pelno mokestį, individualią veiklą vykdantys gyventojai bei asmenys ir subjektai, mokantys pridėtinės vertės mokestį. Būtent šie mokesčiai, susiję su negrąžinta skola gali būti kompensuojami kreditoriui. Žinoma, pirmiausia turi būti išnaudotas skolų išieškojimas. Tačiau net ir nepavykus išieškoti skolos, kartais jos pripažinimas beviltiška sukelia rūpesčių. Kokiais atvejais skola negali būti pripažinta beviltiška?

Kai kreditorius įsigijo turto iš skolininko

Net jei tiesioginis skolų išieškojimas nedavė rezultatų, tačiau kreditorius iš skolininko įsigijo materialinių vertybių ar paslaugų, laikoma, kad įgyta vertė pilnai ar dalinai padengia įsiskolinimą. Tokiu atveju skola negali būti pripažinta beviltiška.

Kai taikomas senaties terminas

Kai kuriais atvejais skolų išieškojimas galimas iki tam tikro termino. Šiuos terminus numato įstatymai arba jie apibrėžiami paskolos suteikimo sutartyje. Jei kreditorius kreipiasi dėl skolos pripažinimo beviltiška pasibaigus šiam terminui, o skolininkas pateikia prašymą taikyti senaties terminą, ieškinys netenkinamas.

Kai skolą grąžino kitas asmuo

Kartais skolų išieškojimas įvykdomas ne skolininko, bet  kito asmens. Tokiu atveju skola laikoma grąžinta ir negali būti pripažinta beviltiška.

Kai skolų išieškojimas perduotas kitam asmeniui

Skolų reikalavimo teisė perleidžiama tretiesiems asmenims ne taip ir retai. Tuomet pirminis kreditorius, įtraukęs skolos sumą į pajamas netenka teisės kreiptis dėl skolos pripažinimo beviltiška.

Kai pasikeičia aplinkybės

Skolos pripažinimas beviltiška kartais neįmanomas dėl pasikeitusių aplinkybių. Dažniausiai taip nutinka, kai atnaujinamas bylos procesas, priimami teismo sprendimai, keičiantys skolos išieškojimo sąlygas.

Kai skolininką ir kreditorių sieja verslo santykiai

Tokie santykiai, kaip skolininko ir kreditoriaus įmonių susiliejimas ar skolininko įmonės perleidimas kreditoriui pakeičia skolos išieškojimo sąlygas ir padengia bent jau dalį skolos. Tokiais atvejais įmanomas skolos likučio išieškojimas, tačiau ne skolos pripažinimas beviltiška.

Kiekviena su skolos išieškojimu ar jos pripažinimu beviltiška susijusi situacija yra individuali. Tad net esant tikimybei, kad teismo sprendimas bus jums palankus, pirmiausia verta pasitarti su teisininkais. Juk teismo procesams reikia skirti ne tik laiko, bet ir pinigų, todėl verta tiksliai žinoti ar šios pastangos atneš naudos.

Komentarai
Kiti straipsniai