Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

„Plungės žinios“ šiandien liūdi, apgailestauja, ir… sako STOP savo veiklai

Prieš 18 metų iš Plungės rajone buvusių leidinių, savo noru išėję ar atleisti žiniasklaidos darbuotojai, neapsikentę savo savininkų, politikų diktato, klestėjusio korupcinio straipsnių nupirkinėjimo ir kitokio absurdo, įkūrė SAVO LAIKRAŠTĮ.

Kūrė tikėdami, kad galima pakeisti sovietinį mąstymą, užnugarinius verslininkų ir politikų susitarimus, kad žmonės gali būti laisvi ir laisvai reikšti savo nuomonę.

Deja, šiltai sėdintiems ir korumpuotiems – dabar jau labai gerbiamiems – verslininkams bei politikams tai buvo nepriimtina…

Laikraščio nepribaigė nei turto niokojimai (automobilio ir namo padegimai), nei vieno verslininko užsakytas banditų redaktoriaus užpuolimas, nei kai kurių akcininkų išdavystė ar net kažkada idiotiška ir verslą žlugdžiusi naktinė kubiliaus-šimonytės naktinė mokesčių reforma, per kurią, įmonė iškart patyrė šimtatūkstantinius nuostolius…

Nepribaigė net „neatsargus“ redakcijos patalpų apliejimas, nei populistinių provincijos politikierių bandymai teisminiu keliu žlugdyti redakciją, nei net vieno popierinio – kitame leidinyje fotografu ir reklamos agentu dirbančio – akcininko savos (jei taip galima pasakyti) bendrovės griovimas…

Laikraštis, dėka savo kolektyvo ir bičiulių skaitytojų, laikėsi…

Visgi, kai kurių politikierių ir verslininkų nuo pradžios vadintas „vienadieniu“ produktas – „Plungės žinios“ – nuo šiandienos patenkins jų (ir kitų dabartinių Plungės oligarcho ir jo įkurto politinio darinio atstovų) išsvajotas laimės akimirkas ir svajas apie „niekingą leidinį“: laikraštis priverstas sakyti STOP savo veiklai.

Kai kuriems tai taps liūdna naujiena, kai kam gal bus nostalgija laikraščio, kuris rėmė kultūrą, sportą ir ypač – jaunimą, o kai kam primins 18 metų įdomius istorija visoje Lietuvoje tapusiais nuotykius su skandalistais politikais, išmetančiais nuogas moteris iš namų; bestuburės rajono policijos bejėgiškumą kovoje su nusikalstamu pasauliu 2002-2004 metais; dabartiniais aferistais verslininkais, politikais ir jų liokajais Savivaldybėje, siekiančiais, jog visuomenė patenkintų kai kieno užgaidas iš mokesčių mokėtojų kišenės užmokant beveik 100 tūkst. eurų už „dovanas“ ar nutiesiant šilumines trasas „kur reikia, kad žmonėms „būtų pigiau šildytis“ ir pan.

Šiandien tenka pripažinti, kad šalies valdžios „kova su koronaviruso malūnais“ pribaigė mūsų bendrovę daugiau nei kažkada šalies ūkį žlugdžiusi ir emigraciją į padanges pakėlusi konservatorių valdžia Seime.

Gaila tiek metų kurto verslo, kuris sąžiningai mokėjo mokesčius; gaila bendrovėje dirbusių žmonių, prisidėjusių prie laisvo žodžio puoselėjimo Plungės ir Rietavo savivaldose; gaila, kad nepavyko į dienos šviesą iškelti Lietuvoje vis daugiau populiarėjančių verslo oligarchų sukurptų gatvinių/įmonių šaikų, save besivadinančių visuomeniniais komitetais, „žygdarbių“ ir aferų, kaip reikia „tvarkytis demokratinėje šalyje bei paimtoje valdžioje – Savivaldybėje“.

Apgailestaujame, kad nepavyko įgyvendinti savo įsipareigojimų prieš skaitytojus, verslo partnerius…

Įmonės vardu nuoširdus AČIŪ kolektyvui: tiek buvusiems, tiek esamiems. AČIŪ ir akcininkams, kurie kūrė ir palaikė, tikėjo, kad galima savo kraštą padaryti geresniu ir gražesniu. Ypatingas AČIŪ mūsų bičiuliams skaitytojams, verslo partneriams: Jūs buvote tie, dėl kurių mes stengėmės dirbti.

Ačiū ir mūsų neprieteliams: kaip mes, be jūsų nesąmonių ir skandalų būtume buvę?..

Paliekame atsiminimus apie laikraštį spręsti ir vertinti kiekvienam savaip: tik laikas parodys mūsų leidinio indėlį į krašto kultūros, švietimo, verslo, mokslo ir kt. istorijos svarbą.

Iki susitikimų kituose frontuose!

 

Su pagarba –

 

„Plungės žinios“ direktorius-redaktorius Žydrūnas Pilitauskas

Komentarai
Kiti straipsniai