Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Vie­nur vai­kui ten­ka 2,2 kv. m, ki­tur – net 77,1 kv. m plo­to

Vie­nam mo­ki­niui ten­kan­tis plo­tas skir­tin­go­se mū­sų Sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja nuo 2,2 kv. m (Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre) iki 77,1 kv. m (Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre).
Daug erd­vės vai­kams ir mo­ki­niams taip pat yra Pla­te­lių uni­ver­sa­lia­ja­me dau­gia­funk­ci­nia­me cen­tre (32,3 kv. m), A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­je (23,5 kv. m), Did­vy­čių dau­gia­funk­ci­nia­me cen­tre (21,4 kv. m), Ša­tei­kių pagr. mo­kyk­lo­je (21,2 kv. m), Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je (18 kv. m). Ma­žiau­siai plo­to ten­ka M. Ogins­kio me­no (4,7 kv. m), Vysk. M. Va­lan­čiaus pra­di­nės (6,3 kv. m) ir Se­na­mies­čio (6,8 kv. m) mo­kyk­lų moks­lei­viams.

Komentarai
Kiti straipsniai