Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Du gir­ti vai­ruo­to­jai Plun­gė­je su­kė­lė ava­ri­jas ir iš jų pa­si­ša­li­no

Sek­ma­die­nį Plun­gė­je ir Plun­gės ra­jo­ne du ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė ava­ri­jas ir iš jų pa­si­ša­li­no.

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja, apie vi­dur­die­nį Plun­gės ra­jo­ne, Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, 1978 me­tais gi­męs vy­ras ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Opel Vec­tra“, at­si­tren­kė į gy­vat­vo­rę ir me­dį bei pa­si­ša­li­no iš eis­mo įvy­kio vie­tos.
Pa­rei­gū­nai vy­rui nu­sta­tė 2,09 prom. ne­blai­vu­mą.
Tą pa­čią die­ną, apie 22.30 val., Mo­zū­rų gat­vė­je, Plun­gė­je, 1998 me­tais gi­męs vy­ras ne­su­val­dė vai­ruo­to „Peu­ge­ot 307“, at­si­tren­kė į elek­tros sky­di­nę ir pa­si­ša­li­no iš eis­mo įvy­kio vie­tos.
Pa­rei­gū­nai jam nu­sta­tė 2,42 prom. ne­blai­vu­mą.

Komentarai
Kiti straipsniai