Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Rie­ta­ve su­nio­ko­tas „Vol­vo“ au­to­mo­bi­lis

Pir­ma­die­nio ry­te Rie­ta­ve pa­ste­bė­tas stip­riai van­da­lų ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis „Vol­vo S60“.

Pir­ma­die­nį apie 7.54 val. Rie­ta­ve, Dar­žų g., pa­ste­bė­ta, kad ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis „Vol­vo S60“ – iš­dauž­tas ga­li­nis stik­las ir abu ga­li­niai ži­bin­tai, per­brėž­tas ba­ga­ži­nės dang­tis bei ga­li­nis spar­nas. Ža­la – apie 1500 eu­rų.
Pra­dė­tas tur­to su­nai­ki­ni­mo ar su­ga­di­ni­mo ty­ri­mas.
Sek­ma­die­nį tos pa­čios mar­kės au­to­mo­bi­lis bu­vo ap­ga­din­tas Plun­gė­je, kai kaž­kas jį iš­tep­lio­jo da­žais.

Komentarai
Kiti straipsniai