Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Iš­puo­lis Plun­gė­je – da­žais iš­ter­lio­ta ma­ši­na

Plun­gė­je van­da­las pri­da­rė ne­men­kų nuos­to­lių „Vol­vo“ šei­mi­nin­kui.

Sek­ma­die­nį apie 11.30 val., Plun­gė­je, A. Ju­cio g., pa­ste­bė­ta, kad purš­kia­mais da­žais iš­tep­lio­tas au­to­mo­bi­lis „VOLVO S60“.
Pra­dė­tas vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ty­ri­mas. Nuos­to­liai skai­čiuo­ja­mi.

Komentarai
Kiti straipsniai