Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 09 d.

Par­trenk­ta per pės­čių­jų per­ėją ėju­si mer­gi­na

Pir­ma­die­nį Rie­ta­ve, Plun­gės g., prie par­duo­tu­vės „IKI“ esan­čio­je pės­čių­jų per­ėjo­je, par­trenk­ta 20-ies me­tų mer­gi­na.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta“ ne­pra­lei­do dvie­jų per pės­čių­jų per­ėją ėju­sių pės­čių­jų ir par­tren­kė 1999 m. gi­mu­sią mer­gi­ną. Ma­ši­ną vai­ra­vo 1941 m. gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas. Ne­lai­mės me­tu vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus.

Nuotraukoje: Mergina buvo partrenkta Plungės g. esančioje pėsčiųjų perėjoje.

Komentarai
Kiti straipsniai