Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

De­gė BMW au­to­mo­bi­lis

Bir­že­lio 1 die­ną, apie 17 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Bab­run­go se­niū­ni­jos Jo­vai­šiš­kės kai­me, prie­šais Kal­no gat­vę, de­ga BMW mar­kės au­to­mo­bi­lis, iš jo rūks­ta dū­mai.

Kol at­vy­ko ug­nia­ge­siai, P. B. pri­klau­san­tis BMW bu­vo už­ge­sin­tas mil­te­li­niu ge­sin­tu­vu ir že­mė­mis. Per gais­rą au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je pra­de­gė plast­ma­sė. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. Įvy­kis ti­ria­mas.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai