Trečiadienis, 2021 m. liepos 28 d.

Plun­gės SRC krep­ši­nin­kės – vi­ce­čem­pio­nės!

Ko­vo 15–17 d. Plun­gė­je pra­ūžė MKL jau­nių U-18 mer­gi­nų, gim. 2001 m. ir jaunesnių, krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no fi­na­lo ket­ver­to rung­ty­nės.

Plun­gės SRC ko­man­da, va­do­vau­ja­ma tre­ne­rės Edi­tos La­pie­nės ir pa­lai­ko­ma gau­siai su­si­rin­ku­sių iš­ti­ki­mų sir­ga­lių, nu­ga­lė­jo Uk­mer­gės SC ko­man­dą 70-58 ir Kau­no KM „Žal­gi­ris“ IV ko­man­dą 73-48, bet ap­mau­džiai, tik vie­no me­ti­mo kai­na tu­rė­jo pri­pa­žin­ti Pa­ne­vė­žio KKSC II – R. Sar­gū­no SG ko­man­dos pra­na­šu­mą ko­vo­je dėl čem­pio­nių ti­tu­lo re­zul­ta­tu 62-64.
Tre­čią vie­tą už­ėmė Kau­no KM „Žal­gi­ris IV“, o ket­vir­tos li­ko Uk­mer­gės SC krep­ši­nin­kės.
Svei­ki­na­me Pa­tri­ci­ją Bie­čiū­tę, Ras­vi­tą Ge­dei­ky­tę, Ro­si­tą Rai­šuo­ty­tę, Kor­ne­li­ją Mi­nei­kai­tę, Emi­li­ją Ri­ma­vi­čiū­tę, Sa­man­tą Mo­tu­žy­tę, Eve­li­ną Raz­gu­tę, Si­mo­ną Jo­nu­šai­tę, Kor­ne­li­ją Ki­sie­liū­tę, Ka­mi­lę Dar­žins­ky­tę, Vy­tau­tę Prons­ku­tę ir Eve­li­ną Pet­raus­kai­tę su pui­kiu se­zo­nu ir jį vai­ni­ka­vu­siais si­dab­ro me­da­liais!

Plungės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai