Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Paskutiniajame Tarybos posėdyje dėkojo už sutarimą ir kokybišką darbą

Ketvirtadienį vyko paskutinysis senosios sudėties Tarybos posėdis, nes kovo 3 dieną vyks savivaldybių tarybų rinkimai, po kurių Tarybos sudėtis jau gali būti pakitusi. Beje, savivaldybės meras Antanas Černeckis informavo, kad dar gali tekti susitikti, jeigu reikėtų priimti skubų sprendimą dėl investicijų. Nepaisant to, eiliniai klausimai išspręsti, ir Taryba savo darbą užbaigė.

Išsprendus darbotvarkėje numatytus klausimus, meras A. Černeckis dėkojo visiems Tarybos nariams už gerą darbą, mokėjimą suvaldyti emocijas, ambicijas ir gebėjimą būti ir dirbti kartu. „Pasižadėjome dirbti Rietavo žmonių labui, tad ačiū Jums visiems, kad sugebėjome tiek metų dirbti draugiškai, kokybiškai. Kai pradėjome dirbti, iš Rietavo savivaldybės tuometinės teritorijos su nepravažiuojamomis gatvėmis, apleista infrastruktūra, užsistovėjusia investicine veikla sugebėjome sukurti kitokią aplinką, pavyti kaimynus ir daugeliu atveju juos pralenkti. Tai, kad savivaldybė reitinguose stovi gana gerose vietose, – ne vieno asmens nuopelnas. Sprendimų ieškojimas, diskusijos veda tinkama linkme. Tikiuosi, kad tie, kurie dirbs kitą kadenciją, ir toliau viską darys Rietavo žmonių labui“, – kalbėjo savivaldybės vadovas.
Visiems Tarybos nariams meras įteikė po fotoalbumą „Tai Žemaitija ir Mažoji Lietuva“, gėlę ir padėkos raštus „Už ketverių metų kadencijos darbą Rietavo savivaldybės taryboje, už tai, kad nepamiršote svarbiausios Jums patikėtos misijos tarnauti ir atstovauti visiems savivaldybės žmonėms. Ačiū už Jūsų atsidavimą darbui, atsakomybę už priimamus sprendimus, kiekviename žingsnyje vadovaujantis gyventojų interesais ir palaikant aktyvias savivaldos idėjas“.
Simbolinės dovanos įteiktos ir ne visą kadenciją dirbusiems Tarybos nariams – Almai Lengvenienei, Sigitui Saukalui, Povilui Batavičiui. Savo ruožtu gėlių Tarybos narių vardu padovanota ir merui A. Černeckiui. Jam dėkota už dirigavimą savivaldybei, toleranciją, supratingumą. „Visko buvo. Ir pasipykdavome, pasiginčydavome, bet visada sugebėdavote nuraminti, paaiškinti, tad priimdavome galutinį bendrą sprendimą savivaldybės gyventojų labui“, – sakė Janina Drevinskienė. Išsekus padėkoms ir dovanoms, sugiedotas Lietuvos himnas bei sustota bendrai nuotraukai.

Dalia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai