Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Ir­kluo­to­jai iš­ko­vo­jo auk­so ir si­dab­ro me­da­lius

Tra­kuo­se bai­gė­si Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ris bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir­kluo­to­jams Gre­tai Ga­dei­ky­tei ir Man­tui Ga­dei­kiui.

Gre­ta iš­ko­vo­jo tris me­da­lius: auk­so ir si­dab­ro 1000 m bei 200 m nuo­to­liuo­se ir­kluo­da­ma ke­tur­vie­tę bai­da­rę jung­ti­nė­je ko­man­do­je su Kau­no ir Elek­trė­nų ir­kluo­to­jo­mis, o bron­zą 1000 m dis­tan­ci­jo­je ir­kluo­da­ma dvi­vie­tę su po­ri­nin­ke iš Kau­no. Ka­no­ji­nin­kas Man­tas Ga­dei­kis po la­bai at­kak­lios ko­vos iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį ir­kluo­da­mas vien­vie­tę ka­no­ją 1000 m dis­tan­ci­jo­je.
Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai