Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Susipažinkim!

Iš­ma­nio­ji mo­čiu­tė iš Gi­lio­gi­rio

„Bet koks gy­ve­ni­mas yra gra­žus, vai­ke­li, tu ne­įsi­vaiz­duo­ji“, – po­kal­bio me­tu, pa­pa­sa­ko­ju­si apie šir­dį spau­džian­čius iš­gy­ve­ni­mus, su aša­ro­mis aky­se ir nuo­šir­džia šyp­se­na vei­de sa­kė Ge­nu­tė Čiup­lie­nė. Ta­čiau ši Gi­lio­gi­ry­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris ne tik už­kre­čia op­ti­miz­mu, ku­rio net jau­nam ver­tė­tų pa­si­mo­ky­ti. Ji ste­bi­na ir tuo, kad daž­niau­siai ben­drau­ja ne te­le­fo­nu ar akis į akį, o... so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ar­ba su pro­gra­ma „Sky­pe“. Jei kal­bė­tu­me apie jau­ni­mą, tai ne­ste­bin­tų, bet, pri­tar­ki­te, ne­įpras­ta, jog 76-erių mo­čiu­tė su vai­kais ir anū­kais ben­drau­ja in­ter­ne­tu...

Alsėdžių šimtametės veide – optimizmas ir gerumas

Alsėdžių seniūnijoje gyvenančios Petrės Vagdarienės gyvenimas,iš įvairių spalvų gyvenimas nuaustas kaip jubiliejinė juosta, kuria birželio 29-ąją pečius perjuosė Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. O ir proga nepaprasta – mielai ir guviai senolei tądien sukako lygiai 100 metų.

„Noriu būti jauno, aktyvaus ir pilietiško žmogaus pavyzdžiu“

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ ne pirmus metus rengia pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras“, kurio metu jaunimas turi galimybę savo šaliai padovanoti kilnų žygdarbį: atrasti ir aplankyti vietas, liudijančias mūsų tautos ir valstybės stiprybę, pagerbti ir įamžinti atminimą tų, kurie nesulaukė progos pasidžiaugti tėvynės laisve. Nuo projekto pradžios – 2005 metų – lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė dvylika jaunimo ekspedicijų, kurios sutvarkė apie 100 lietuviškų kapinių ir susitiko su ten gyvenančiais lietuviais. Šių metų liepos–rugpjūčio mėnesiais į Sibiro platybes išvyks dar viena komanda. Tarp jos narių – ir Žemaičių Kalvarijoje gyvenanti Laura Rojūtė. 26-erių metų mokytoja (Plungės rajono Nausodžio pagrindinėje mokykloje vaikus mokanti lietuvių kalbos ir Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje dirbanti teatro mokytoja) liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, kartu su kitais projekto dalyviais išvyks į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Artėjant Gedulo ir vilties dienai, kai Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai, skaitytojų dėmesiui – pokalbis su šia mergina, tikinčia, kad ekspedicijoje įgyta patirtis dar labiau sustiprins pagarbos tėvynei jausmą.

„Visi keliai su fizika yra geri“

To, kad antrus metus patenka tarp gabiausių Plungės rajono savivaldybės moksleivių, Aurimas Laureckis pernelyg nesureikšmina. Aišku, dėmesys pamalonina širdį, bet ne dėl to stengiamasi: dešimtokas turi tikslą ir jo siekia – taikomosios fizikos studijos. „Aišku, per tuos dvejus metus tas noras gali pasikeisti“, – sako Aurimas, tačiau kad taip nutiks, turbūt mažai tikėtina, nes kol kas šis mokslas jam arčiausiai širdies.

Į Plungę sugrįžo net su dviem „Sidabro vainikėliais“

Gegužės 22 dieną Panevėžyje vyko baigiamasis Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursinės parodos „Sidabro vainikėlis“ renginys. Tarp gabiausių šalies jaunųjų tautodailininkų – ir keturi moksleiviai iš Plungės. Džiugu, kad mūsiškių darbai neliko nepastebėti: Valdas Bartkus ir Aurimas Jurgaitis pelnė aukščiausius įvertinimus.

Pagerbė etninei kultūrai nusipelniusias moteris

Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba išrinko 2013 metais labiausiai šio regiono etninei kultūrai nusipelniusius asmenis. Penktadienį tris nominantes iš mūsų rajono – Veroniką Simutienę, Laimutę Arlauskienę ir Aldoną Kuprelytę – Savivaldybėje pasveikino meras Albinas Klimas.

Daugiavaikės motinos džiaugsmas – visi jos artimieji šaknis suleidę gimtojoje žemėje

Praėjusį sekmadienį gėlės žydėjo Motinoms. Lyg gražiausia muzika joms skambėjo nuoširdūs vaikų – mažų ir didelių, dar tik pradedančių savo gyvenimo kelią ir jau žilstančių – sveikinimai. Motinos diena – puiki proga brangiausiam žmogui priminti, kad mylime, prisimename ir branginame, nors įsisukę kasdienių rūpesčių verpetuose retai atrandame laiko aplankyti, pasipasakoti ar tyliai pabūti šalia.

Sumainė deimantinės santuokos žiedus

Iš nugyventų dienų dėliojo savo gyvenimo mozaiką sutuoktiniai Aniceta ir Juozas Reimontai. Gražus, turtingas įvykių išėjo piešinys – juk užauginti penki vaikai, stebėta, kaip aukštyn stiebiasi dešimt anūkų, sulaukta dviejų proanūkių. Yra jame ir niūresnių spalvų, bet juk toks tas gyvenimas – kai šalia džiaugsmo vaikšto liūdesys, atokiau laimės sėlina nelaimė. Žmogui duota stiprybės išgyventi ir vieną, ir kitą, tačiau žengti gyvenimo keliu daug lengviau, kai šalia yra brangus žmogus. Juozas ir Aniceta kartu nuo 1954 metų pavasario, kai pirmą kartą vienas kitam ištarė „taip“.

Pirmą kartą apie Plungę išgirdo iš tolimos giminaitės

Vasario 17 dieną keletą susitikimų Plungėje surengė „Pasaulio lietuvio“ nominacija apdovanotas išskirtinės biografijos verslininkas Antanas Guoga, plačiajai visuomenei labiau žinomas kaip vienas geriausių pasaulyje pokerio žaidėjų. Nors su pokeriu visus saitus jau nutraukė, viešėdamas mūsų mieste jis netikėtai prisipažino, kad dar vaikystėje žaisti kortomis jį pamokė ne kas kitas, o tolima giminaitė, Plungės garbės pilietė Danutė Baltutienė! Tai buvo tolimojoje Australijoje. Iš jos pirmos išgirdo ir pasakojimų apie Oginskių dvarą, didelį, 60 hektarų ploto, parką, kurį rūpėjo ir pačiam pamatyti.

Regioninės Telšių ligoninės reanimacijos skyrius: durys prie Nežinomybės paslapties – koduotos

Išėję iš čia, žmonės kalba: „Peržengiau slenkstį...“ Iš tikrųjų čia slenksčių nėra – kai brangi kiekviena sekundė, ratai tyliai rieda grindimis ir greitai veža. Žmogų. Aparatūrą. Veža, kur durys turi kodą – kiekvienas panorėjęs bet kada neužsuks. Reanimacijos skyriuje, kitaip nei kitose ligoninės palatose, tvyro ypatinga atmosfera, tarsi būtų susidūrę skirtingi pasauliai – Šiapus ir Anapus. Apie pastarąjį nekalbama – čia bejėgiai visi. Užtat šį, Žmogiškąjį, lydi pagarbi paslaptis. Apie tai ir kalbėjomės su Regioninės Telšių ligoninės reanimacijos skyriaus darbuotojais – vedėju chirurgu ir reanimatologu Vytautu Girčiu, vyresniąja slaugytoja Janina Zmailiene, slaugytojos padėjėja Angele Vozgirdiene, slaugytojomis Jolanta Songailiene ir Jūrate Navickyte.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama