Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

„Ruošiamės Joninėms“

Praėjusį ketvirtadienį į Grumblių kaimo biblioteką susirinko nemažas būrys vaikų. Vyr. bibliotekininkė Lina Budrienė visiems pasakojo apie Jonines, jų simbolio paparčio žiedo reikšmę ir kaip jį surasti. Vaikai mokėsi pinti vainikus iš įvairiausių gėlių, kai kurie tai darė pirmą kartą. Buvo renkamas gražiausias vainikas. Nugalėtoja tapo Ugnė Raukaitė, kuri nupynė vainiką sau ir broliui Lukui. Vėliau vaikai piešė įsivaizduojamą paparčio žiedą, gražiausią nupiešė Dagna Stanišauskaitė.
Vaikams buvo smagu susirinkti per vasaros atostogas bibliotekoje, pabendrauti ir daugiau sužinoti apie lietuviškas tradicijas.

Širdies taku

Kiekvienas einame savais takais ir keliais: tiesesniais ir kreivesniais, plačiais ir visai siauručiais. Galima keliauti ir minčių takais –prisiminimais. Šiandien pabandysiu eiti širdies taku, o svarbiausia šioje kelionėje – beveik prieš 60 metų buvusi mano mokinė Stefa Peleniūtė-Stonienė.

Ar gerai suprantame švietimo tikslus?

Gegužės 29 dienos Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarp svarstomų klausimų buvo ir mokinių priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimas. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlymu mokiniams, norintiems mokytis Plungės „Saulės“ gimnazijos 9–10 klasėse, bet negyvenantiems šiai mokyklai priskirtoje teritorijoje, direktoriaus nustatyta tvarka turi būti organizuojama atranka akademinių rodiklių patikrinimo pagrindu. Kodėl yra keliamas toks tikslas – daryti atranką ir neleisti patekti į gimnaziją visiems norintiems? Pasigirsta prielaidų, kad, pašalinus iš gimnazijos labiausiai nemotyvuotus, negabius ir nedrausmingus, sąlygos likusiems mokytis būtų geresnės ir gimnazija tarsi atsistotų ant aukštesnio reputacijos laiptelio – čia patekti gali ne visi.

Amatų šventė „Su savo duona gausi visur suolą“

Šiame sparčiausių technologijų amžiuje augantys vaikai, susipažinę su naujausiomis techninėmis ir elektroninėmis priemonėmis, praranda supratimą apie pačius paprasčiausius dalykus: iš ko audžiama medžiaga, kaip gaminami puodai, kuo mums naudingos žolės ir paprasta ruginė duona.

Senamiesčio mokyklos mokinių išvyka į Portugaliją

Plungės Senamiesčio mokykla vykdo Europos Komisijos finansuojamą COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Eat SMART!“ („Valgyk išmintingai!“), kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Be Senamiesčio mokyklos, projekte dalyvauja dar keturios partnerės: mokymo įstaigos iš Bulgarijos, Portugalijos, Turkijos ir Belgijos. Visos projekte dalyvaujančios mokyklos vykdo veiklą, susijusią su sveika paauglių mityba. Projektas jau įpusėjo – surengti partnerių susitikimai Lietuvoje, Belgijoje, na, ir visai neseniai, t. y. gegužės 5–9 dienomis, – Portugalijoje, Canedo miestelyje. Į projekto susitikimą vyko šeši Senamiesčio mokyklos 9–10 klasių mokiniai ir keturi mokytojai.

Švedijos pedagogės gyrė Stanelių mokinius

Gegužės 9 dieną Stanelių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai sulaukė viešnių iš Švedijos. Mokykloje svečiavosi Avestos miestelio pradinės mokyklos mokytojos Corrine Hernqust ir Mona Lisa Norlanogr-Viogelg. Jas lydėjo ir vertėjavo mokytoja Aldona Kazlauskienė.

Aleksandrave – Rietavo teatras

Nemažai metų Aleksandrave Motinos dienos proga vyksta teatro vaidinimai. Šiemet saviškius artistus pakeitė svečiai iš Rietavo, atvykę su pačiu naujausiu savo spektakliu – visų laikų garsiausia prancūzų klasiko Moljero komedija „Skapeno klastos“.

Jurginės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

Daug gražių ir įvairių renginių vyksta Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje. Šiemet anksti pabudęs pavasaris balandžio 25 dieną sukvietė visus pradinių klasių mokinius į Jurgines – pirmosios ganiavos –piemenukų – šventę.

K. Donelaitis kalbėjo mūsų lūpomis

Šiais metais visoje Lietuvoje vyko ir vyksta renginiai, skirti Kristijono Donelaičio sukakčiai paminėti. Trys šimtai metų skiria mus nuo lietuvių grožinės literatūros pradininko gimimo. Per tiek laiko žmonių gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai. Kyla klausimas, kokią prasmę šiandien įžvelgiame skaitydami K. Donelaičio kūrybą?

Už mokyklos nelankymą tėvai turėtų susimokėti

„Jei tėvai toleruoja vaiko pamokų nelankymą, jie turėtų už praleistas pamokas susimokėti“, – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje dėl pamokų nelankymo sakė komiteto narys vicemeras Mindaugas Jurčius. „Plungės žinių“ Nr. 31 išspausdintas straipsnis apie pamokų nelankymo problemą Plungės rajono mokyklose baigėsi pastebėjimu: „Šiai idėjai (susimokėti už praleistas pamokas) pritariančių neatsirado. Vicemerui priminta, kad mokslas bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvoje kol kas yra nemokamas.“

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama