Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Saugojom Baltijos jūrą

Rugsėjo 17 dieną septynetas Platelių gimnazijos pradinių klasių mokinių, lydimi „Plungės baldų“ bendrovės direktoriaus Kęstučio Buivido ir plateliškio girininko Vidmanto Balsio, vyko į Nidą, kur organizuota meninė vaikų akcija „Gyva Baltija“. Jos metu Lietuvos vaikai sakė „ne!“ „Nord Stream“ dujų vamzdžiui ir ragino saugoti Baltijos jūrą nuo užterštumo. Keleto šimto vaikų akcijos akimirkas fiksavo geriausi Lietuvos fotomenininkai.

Seminaras Gegrėnų bibliotekoje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, skatindami kaimo žmonių aktyvumą ir atstovaudami kaimo žmonių interesams, rengia įvairius seminarus, kuriuose kviečia aktyviai dalyvauti.

Svarbiausias uždavinys – meilė artimui ir tėvynei

„Saulės" gimnazijoje nuo sausio mėnesio veikia Šv. Jono Marijos Vianėjaus ateitininkų kuopa. Ateitininkai - jaunimo organizacija, besivadovaujanti katalikiška pasaulėžiūra ir ugdanti patriotiškai nusiteikusį jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunimą, pasirengusį aktyviai ir kūrybiškai įsitraukti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą. Kuopai vadovauja anglų kalbos mokytoja Roma Grigienė.

„Cyruliukų vasara-2010“

Ne tik karšta vasara šildė vaikus ir paauglius iš neturtingų ir socialinės rizikos šeimų šiemet, bet ir nauji rėmėjai, kurie finansavo agentūros „Cyrulis" projektus.

Viešnagė Norvegijoje

Šių metų gegužės 4-8 dienomis Plungės specialiosios mokyklos atstovai ir paprojekčio partnerių Plungės lopšelio-darželio „Pasaka", Plungės vaikų globos namų atstovai vyko į Norvegiją pagal Plungės specialiosios mokyklos direktorės Gražinos Sukurienės paruoštą paprojektį „Už nuostabų vaiko pasaulį", kuris buvo pateiktas bendrai Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramai gauti. Šio paprojekčio tikslas - pasidalinti specialiojo ugdymo metodinėmis naujovėmis, susipažinti su Norvegijos kultūrine ir socialine aplinka.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama