Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Seminaras Gegrėnų bibliotekoje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, skatindami kaimo žmonių aktyvumą ir atstovaudami kaimo žmonių interesams, rengia įvairius seminarus, kuriuose kviečia aktyviai dalyvauti.

Svarbiausias uždavinys – meilė artimui ir tėvynei

„Saulės" gimnazijoje nuo sausio mėnesio veikia Šv. Jono Marijos Vianėjaus ateitininkų kuopa. Ateitininkai - jaunimo organizacija, besivadovaujanti katalikiška pasaulėžiūra ir ugdanti patriotiškai nusiteikusį jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunimą, pasirengusį aktyviai ir kūrybiškai įsitraukti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą. Kuopai vadovauja anglų kalbos mokytoja Roma Grigienė.

„Cyruliukų vasara-2010“

Ne tik karšta vasara šildė vaikus ir paauglius iš neturtingų ir socialinės rizikos šeimų šiemet, bet ir nauji rėmėjai, kurie finansavo agentūros „Cyrulis" projektus.

Viešnagė Norvegijoje

Šių metų gegužės 4-8 dienomis Plungės specialiosios mokyklos atstovai ir paprojekčio partnerių Plungės lopšelio-darželio „Pasaka", Plungės vaikų globos namų atstovai vyko į Norvegiją pagal Plungės specialiosios mokyklos direktorės Gražinos Sukurienės paruoštą paprojektį „Už nuostabų vaiko pasaulį", kuris buvo pateiktas bendrai Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramai gauti. Šio paprojekčio tikslas - pasidalinti specialiojo ugdymo metodinėmis naujovėmis, susipažinti su Norvegijos kultūrine ir socialine aplinka.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama