Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Var­ka­liuo­se, na­mo rū­sy­je, spro­go kie­to­jo ku­ro ka­ti­las

Var­ka­liuo­se, na­mo rū­sy­je, spro­go kie­to­jo ku­ro ka­ti­las

Ko­vo 29-osios po­pie­tę, prieš 14 va­lan­dą, drioks­te­lė­jo sprogimas Var­ka­lių kai­me. Ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog Tven­ki­nio gat­vė­je, B. R. mū­ri­nio na­mo rū­sy­je, spro­go kros­nis ir ki­lo gais­ras.

At­vy­kus gel­bė­to­jams, at­vi­ros lieps­nos ne­bu­vo, ta­čiau dū­mų rū­sy­je ne­trū­ko. Pa­aiš­kė­jo, jog spro­go kie­to­jo ku­ro ka­ti­las, po pa­tal­pą iš­laks­tė de­gan­čios mal­kos.
Nuo di­de­lės smū­gio ban­gos iš­vir­to du­rys, iš­by­rė­jo ke­tu­rių rū­sio lan­gų stik­lai.
Na­muo­se tuo me­tu bu­vo trys mo­te­rys, ta­čiau ne rū­sio pa­tal­po­je, tad nė vie­na ne­nu­ken­tė­jo.
Įta­ria­ma, jog spro­gi­mas įvy­ko dėl to, jog šei­mi­nin­kė, už­kū­ru­si kros­nį, pa­mir­šo at­suk­ti va­di­na­muo­sius pa­da­vi­mo į ra­dia­to­rius kra­ne­lius, tad karš­tas van­duo ne­tu­rė­jo kur plės­tis, ir kie­to­jo ku­ro ka­ti­las spro­go.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama