Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nio cho­ro sėk­mė Tai­lan­de

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nio cho­ro sėk­mė Tai­lan­de

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas Al­fon­so Vil­džiū­no, sėk­min­gai pa­si­ro­dė Tai­lan­de vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me cho­rų fes­ti­va­ly­je bei pres­ti­ži­nia­me kon­kur­se.

Lie­pos 26–30 die­no­mis šios ša­lies sos­ti­nė­je Ban­ko­ke ir Pa­ta­jos mies­te vy­ku­sia­me pres­ti­ži­nia­me kon­kur­se D ka­te­go­ri­jo­je cho­ras bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu ir lai­mė­jo kon­kur­so Grand prix bei bu­vo ap­do­va­no­tas auk­so me­da­liu.
Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras taip pat tu­rė­jo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę kon­cer­tuo­ti fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­te Ban­ko­ke su Tai­lan­do sim­fo­ni­niu or­kest­ru ir Tai­lan­do cho­rais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama