Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Ko­dėl vė­luo­ja pa­šal­pa?

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs tė­ve­lis su­si­rū­pi­nęs klau­sė, ko­dėl „Sod­ra" vė­luo­ja iš­mo­kė­ti už sau­sio mė­ne­sį pri­klau­san­čią mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pą. „Pap­ras­tai jau pen­kio­lik­tą mė­ne­sio die­ną iš­mo­kė­da­vo, da­bar jau aš­tuo­nio­lik­ta. Did­mies­čiuo­se jau se­niai yra iš­mo­kė­ta, ko­dėl mums vė­luo­ja?" - klau­sė jis.

Plačiau »

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama