Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ža­lio­jo­je gat­vė­je va­gys „iš­va­lė“ ga­ra­žą

Ža­lio­jo­je gat­vė­je va­gys „iš­va­lė“ ga­ra­žą

Lie­pos 3-io­sios ry­tą, ne­tru­kus po 8 va­lan­dos, pa­ste­bė­ta, jog Plun­gės mies­te įsi­brau­ta į pa­sta­tą, esan­tį Ža­lio­jo­je gat­vė­je. Iš­lau­žus pa­gal­bi­nia­me pa­sta­te esan­čio ga­ra­žo du­ris, pa­tek­ta į vi­dų ir pa­grob­ta įvai­rių daik­tų: pa­ka­bi­na­mas val­ties elek­tri­nis va­rik­lis „Minn Ko­ta“, ben­zi­ni­nis tri­me­ris, ben­zi­ni­nis pjūk­las „Stihll“, aku­mu­lia­to­ri­nis suk­tu­vas „Ma­ki­ta“, per­fo­ra­to­rius, la­ze­ri­nis ni­ve­ly­ras. Taip pat ap­ga­din­tos dve­jos ga­ra­žo du­rys. Iš vi­so pa­da­ry­ta 1450 eu­rų ža­la. Nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­ręs as­muo ar as­me­nys ne­nu­sta­ty­ti. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 straips­nio 2 da­lį (dėl va­gys­tės).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama