Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Vienas neblaivus, bet normos neviršijo

Vienas neblaivus, bet normos neviršijo

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai or­ga­ni­za­vo po­li­ci­jos pre­ven­ci­nę prie­mo­nę.

Plun­gės ra­jo­ne bu­vo pa­tik­rin­tos 178 trans­por­to prie­mo­nės. Už­fik­suota 12 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus: 6 saugos diržų nesegėjimo atvejai, 1 automobiliui panaikinta galiojusi tech. apžiūra, nes buvo nusidėvėjusiomis padangomis, 1 neblaivus, bet leistos ribos neviršijęs vairuotojas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama