Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Per Ka­lė­das din­go pus­am­žė plun­giš­kė

Per Ka­lė­das din­go pus­am­žė plun­giš­kė

Po­li­ci­ja pra­ne­ša, jog gruo­džio 25 die­ną, apie 13.30 val., iš na­mų Par­ko al. iš­ėjo ir iki šiol ne­grį­žo 1959 m. gi­mu­si Si­gi­ta Rač­kaus­kie­nė.

Din­gu­sio­ji tu­rė­jo te­le­fo­ną, bet jis iš­jung­tas. Mo­te­ris yra ru­dais trum­pais plau­kais, mė­ly­no­mis aki­mis, apie 165 cm ūgio, smul­kaus kū­no su­dė­ji­mo, jos kai­rės ran­kos nykš­tys api­bin­tuo­tas. Vil­kė­jo il­gu ru­du pū­ki­niu pal­tu, avė­jo ru­dus ba­tus. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl mo­ters din­gi­mo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama