Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ba­lan­džio sta­tis­ti­ka: gi­mė 31, mi­rė 36

Ba­lan­džio sta­tis­ti­ka: gi­mė 31, mi­rė 36

Per 2017 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je iš vi­so įre­gist­ruo­ti 31 gi­mi­mas (19 mer­gai­čių ir 12 ber­niu­kų) bei 36 mi­ri­mai.
Plun­gė­je gi­mė 14 ma­žy­lių, mi­rė 21 žmo­gus. Iš kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų dau­giau­siai gi­mi­mų bu­vo Bab­run­go se­niū­ni­jo­je – 4, o dau­giau­siai mir­ties at­ve­jų – po 3 – Nau­so­džio, Ša­tei­kių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se.
Po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms: Lu­ka, Pa­tri­ci­ja, ber­niu­kams – Ma­tas. Su­teik­ta ir re­tes­nių var­dų – Arie­lė, Lug­nė, Ari­jus, Ti­mas. Dviem kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Bar­bo­ra, Pau­li­na. Už­re­gist­ruo­ti 5 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai, su­da­ry­ta 13 san­tuo­kų (dvi iš jų – už­sie­ny­je, trys – tik baž­ny­čio­je). San­tuo­kas nu­trau­kė 6 po­ros.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama