Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Au­to­mo­bi­lių veid­ro­dė­lių dau­žy­to­jai su­lau­kė at­pil­do

Au­to­mo­bi­lių veid­ro­dė­lių dau­žy­to­jai su­lau­kė at­pil­do

„Plun­gės ži­nios“ va­sa­rio pra­džio­je ra­šė, kad šiais metais, nak­tį iš sau­sio 27-osios į 28-ąją, A. Ju­cio g. esan­čio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ne­nu­sta­ty­ti as­me­nys ap­ga­di­no dvie­jų au­to­mo­bi­lių ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lius. Tą pa­čią nak­tį nu­ken­tė­jo ir Men­de­no skg. 8 esan­čio­je ne­sau­go­mo­je, ne­fil­muo­ja­mo­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je pa­lik­ti au­to­mo­bi­liai. Nu­lauž­ti 5 ma­ši­nų ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­liai.

Dėl pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų Klaipėdos AVPK Plungės ra­jo­no PK bu­vo pradėti 2 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, pa­gal LR BK 284 str. (viešosios tvar­kos pažei­di­mas).
Plungės po­li­ci­jos pa­reigūnai pra­ne­ša, kad su­laikė 3 įta­ria­muo­sius, ku­rie pri­si­pažino įvykdę šias nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Iki­teis­mi­niai ty­ri­mai jau baig­ti, jau­nuo­liams tai­ky­tos baudžia­mo­jo po­vei­kio prie­monės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama