Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Sa­vait­ga­lį pra­ūžė ru­de­ni­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja

Sa­vait­ga­lį pra­ūžė ru­de­ni­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, spalio 20–21 die­no­mis, vy­ko ru­de­ni­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja.

Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro sa­va­no­riai šie­met au­kas rin­ko pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“. Per dvi ak­ci­jos die­nas su­au­ko­ta per 1000 mais­to pro­duk­tų. Ge­ra­da­riai daž­niau­siai pir­ko alie­jų, mil­tus, ma­ka­ro­nus, kruo­pas, ka­vą, sal­du­my­nus ir ki­tus ne­gen­dan­čius ir la­bai rei­ka­lin­gus pro­duk­tus.
Tve­rų die­nos cen­tro jau­ni­mas dar­ba­vo­si pre­ky­bos cen­tre „IKI“. Jiems pa­vy­ko su­rink­ti 466 vnt. įvai­rių mais­to ir hi­gie­nos pre­kių. Jų dė­žė­se taip pat do­mi­na­vo ka­va, cuk­rus, alie­jus, kruo­pos, sau­si pus­ry­čiai, įv

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama