Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je dau­gė­ja ser­gan­čiųjų

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je dau­gė­ja ser­gan­čiųjų

Tel­šių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro duo­me­ni­mis, pra­ėju­sią (aš­tun­tą­ją) 2017 m. sa­vai­tę ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmi­nė­mis kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je sie­kė 173,44 at­ve­jų 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

Aš­tun­tą­ją me­tų sa­vai­tę ap­skri­ty­je bu­vo už­re­gist­ruo­ta 15 su­sir­gi­mų gri­pu, ser­gan­čių vai­kų ne­bu­vo. Ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų at­ve­jų iš vi­so už­re­gist­ruo­ta 116; 61 – vai­kams. Ser­ga­mu­mo ro­dik­lis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – 173,44 at­ve­jų 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.
Kai­my­ni­nės Plun­gės ra­jo­ne aš­tun­tą­ją sa­vai­tę ser­ga­mu­mo ro­dik­lis kri­to, da­bar jis sie­kia 171,86, Tel­šių ra­jo­ne – 98,71, Ma­žei­kių ra­jo­ne bu­vo di­džiau­sias – 176,81.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama