Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pa­dė­ki­me alks­tan­tiems paukš­čiams!

Pa­dė­ki­me alks­tan­tiems paukš­čiams!

„Norėčiau Jūsų pa­prašyti, kad pa­skelb­tumėte SOS žinutę nuo alks­tančių ančių“, – į re­dak­ci­ją laiš­ku krei­pėsi mū­sų nuo­la­ti­nė skai­ty­to­ja iš Rie­ta­vo I. Jurk­šie­nė.

Anot ge­ra­da­rės paukš­čiu­kų mai­tin­to­jos, tven­ki­ny­je prie bu­vu­sios pie­ninės alks­ta didžiu­lis būrys neišskri­du­sių ančių.
„Bu­vo baisūs šalčiai, vėjai. Pri­si­kentėjo vargšelės. Nu­sil­po, ypač jau­nik­liai paukščiai. Vie­na ne­beišmai­ti­nu, nes sa­vo te­ra­so­je lesinu apie 50 mažųjų zy­lių, 4 kėkštus, du ge­nius ir dar dau­gybę vi­so­kių paukšte­lių. Padėki­me jiems su­lauk­ti pa­va­sa­rio. Pa­mai­tin­ki­me an­te­les. Jos le­sa net kruo­pas, avižinius dribs­nius. O ba­toną – tai su ma­lo­nu­mu. Mūsų, gre­ta esančių namų pajėgų, ne­beužten­ka. Mie­li žmo­nės, Par­ko gatvės tven­ki­nio an­tys alks­ta ir lau­kia mūsų pa­gal­bos!“ – ne­pa­lik­ti alks­tan­čių paukš­čių ra­gi­na pi­lie­tiš­ka rie­ta­viš­kė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama