Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Gais­ras įsi­žie­bė vir­tu­vė­je

Gais­ras įsi­žie­bė vir­tu­vė­je

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę, 14.34 val., ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta, kad Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Va­tu­šių kai­me, Bi­jū­nų gat­vė­je, de­ga vie­no aukš­to me­di­nis na­mas. Gais­ro ži­di­nys – vir­tu­vė.

At­vy­kus ug­nia­ge­siams, na­mas bu­vo pil­nas dū­mų, vir­tu­vė de­gė at­vi­ra lieps­na. R. J. pri­klau­san­tis na­mas me­di­nis, su man­sar­da, sto­gas dvi­šlai­tis, deng­tas skar­da. Ne­lai­mės me­tu iš­de­gė vir­tu­vė­je ir jo­je bu­vę daik­tai. Ki­ta­me kam­ba­ry­je iš­du­žo stik­lo pa­ke­tai, ap­rū­ko vi­sas na­mo vi­dus. Kas su­kė­lė gais­rą, kol kas ne­aiš­ku. Įvy­kis ti­ria­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama