Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Rogės vaikams: į ką atsižvelgti jas perkant?

Ar dar pamenate vaikystės laikus, kai kiekvieną žiemą pats didžiausias malonumas buvo važinėtis rogutėmis? Šiuolaikiniai vaikai yra pasikeitę ir mieliau renkasi kompiuterinius žaidimus, nei žiemos pramogas kieme. Tačiau yra džiugu, kad vis dėlto rogės vis dar yra gana populiarios ir ant kalnelių dar galima išvysti nemažai vaikų, kurie jomis važinėjasi. Taip pat rogės yra labai gera keliavimo priemonė. Nebūtina vaiką vežti vežimu – galima įsodinti į roges. Didesni vaikai jau nebesodinami į vežimėlius, tačiau galima juos pavežioti rogėmis. Jiems tokia kelionė yra tikrai labai smagi.

Rie­ta­viš­kiai pa­tys pri­ims spren­di­mus dėl pa­sko­lų iš­da­vi­mo

Kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ Rie­ta­vo fi­lia­las žen­gė reikš­min­gą žings­nį sie­kiant pri­ar­tin­ti kre­di­ta­vi­mo pa­slau­gas Rie­ta­vo ūki­nin­kams, ver­sli­nin­kams ir vi­siems žmo­nėms. Tam tiks­lui bu­vo su­for­muo­tas pa­ta­ria­ma­sis pa­sko­lų ko­mi­te­tas. Jis tu­ri dvi­gu­bą reikš­mę: visų pirma – pri­ar­tin­ti kre­di­ta­vi­mą prie Rie­ta­vo žmo­nių ir puo­se­lė­ti skaid­rų ir at­sa­kin­gą kre­di­ta­vi­mą.

Kodėl geriau treniruoklis namuose, o ne sporto klube?

Kiekvieną žiemą mes sau kartojame, kad vasaros metu pradėsime intensyviai sportuoti. Kiekvieną vasarą prižadame, kad kiti metai bus mūsų norų realizacijos laikas. Deja, taip metai iš metų mes daromės vis tingesni ir sportas tolsta kaip miražas. Stop! Pasakykite sau dabar, kad sportas gali tapti jūsų gyvenimo dalimi. Ir ne tik todėl, kad siekiate atsisveikinti su keliais kilogramais, tačiau tuo pačiu ir norint aktyvesnio mąstymo, žvalesnių rytų ir geresnės nuotaikos. O sportas visą tai gali suteikti! Gyvenantiems mieste iškyla dilemą: ar geriau lankytis sporto klube, ar įsigyti treniruoklį. Mes visapusiškai rekomenduojame pastarąjį variantą, kadangi treniruokliai namuose suteikia kur kas didesnį stimulą sportui. Abejojate? Įrodysime.

 

Kaip pritraukti naujus klientus internetu?

 

Pasaulyje sparčiai juntamas globalizacijos procesas. Interneto pagalba galime pasiekti bet kurį pasaulio kampelį ar bendrauti su žmogumi, kuris yra kitame žemyne. Išmaniosios technologijos internetą priartino taip arti mūsų, kad juo galime naudotis kiekvieną minutę. Internetu galime apsipirkti, užsisakyti atostogas. Galima manyti, kad mobilus internetas taps pirmine interneto prieigos priemone, nes žmogus tampa vis mažiau prisirišęs prie konkrečios vietos. Šios sparčiai vykstančios permainos iš dalies žudo parastą verslą. Daugelis verslininkų to nejaučia, nes tai vyksta lėtai ir nepastebimai, tačiau jau pats laikas susirūpinti ir nelaukti, kol jūsų parduotuvės duris uždarys paskutinis klientas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama