Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kontaktai

 

 

 

 

Laikraštis Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių žmonėms

ISSN 1648-4509

Steigėjas ir leidėjas – UAB „Plungės žinios“
Leidžiamas nuo 2002 m. balandžio 15 d.

Adresas: Telšių g. 3, II a., LT-90162 Plungė
Faksas: (8 448) 71 012
Telefonai: (8 448) 70 400, 8 605 19 253 („Tele2“)
E. paštas: pzinios@pzinios.lt, pzinfo@pzinios.lt

 

Rietavo filialas – „Rietavo žemė“

 

Adresas: Žemaitės g. 4-3, Rietavas
Tel./faks.: (8 448) 68 180
Mob. tel.: 8 600 26 201 („Tele2“)
E. paštas: rietzeme@pzinios.lt

 

DARBUOTOJAI

Redaktorius: Žydrūnas Pilitauskas
Telefonai: (8 448) 70 400, 8 682 56 996
E. paštas: zp55598@gmail.com
Reklamos skyrius: Kristina Pilitauskienė
Telefonai: (8 448) 71 012, 8 605 19 253 („Tele2“)
E. paštas: pzinfo@pzinios.lt
Korektorė-stilistė:  
Telefonai: (8 448) 70 400
Žurnalistai: bendras tel. (8 448) 70 400
Lina Motužienė – tel. 8 611 48 180
Daiva Gerikienė – tel. 8 620 11 089
Audra Zdramienė (neetatinė) – tel. 8 615 13 428
   
„Rietavo žemės“ žurnalistė – Dalia Barcytė
Tel. (8 448) 68 180 E. paštas: rietzeme@pzinios.lt
Buhalterija:
  tel. (8 448) 71 012
Techninis skyrius:
tel. (8 448) 70 400

 

ĮMONĖS DUOMENYS

Įmonės kodas 171716024
PVM kodas LT717160219
Įmonės registracijos Nr. AB 2002-9
Įregistruota 2002 m. balandžio 8 d.
A. s. LT07 7044 0600 0011 7439 AB SEB banko Mažeikių filialo Plungės KAS. Banko kodas 70440
A. s. LT24 7182 0000 0346 7406 AB Šiaulių bankas. Banko kodas 71820

 

SVARBI INFORMACIJA

Už skelbimų ir reklamų turinį bei už užsakovų atsiųstų sumaketuotų reklamų klaidas redakcija neatsako.

Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.

Rankraščiai necenzūruojami ir negrąžinami.

Honoraras mokamas tik už redakcijos užsakytus straipsnius.

Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį UAB „Plungės žinios" sutikimą.

Laikraštis spausdinamas UAB Vakarų spaustuvėje (Vytauto g. 161, Kretinga).

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama