Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Su­de­gė dar­ži­nė ir vi­du­je bu­vęs tur­tas

Ba­lan­džio 14-osios po­pie­tę, prie pu­sę tri­jų, gau­tas pra­ne­ši­mas jog Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Drūk­čių kai­me at­vi­ra lieps­na pleš­ka dar­ži­nė.

Kaip pa­aiš­kė­jo, gais­ras ki­lo Drūk­čių kai­mo Eže­ro gat­vė­je, P. E. pri­klau­san­čia­me pa­sta­te.
At­vy­kus ug­nia­ge­siams, me­di­nė dar­ži­nė jau lieps­no­jo, ug­nis „li­po“ per ši­fe­riu deng­tą sto­gą.
Pu­sė pa­sta­to bu­vo nau­do­ja­ma kaip dar­ži­nė, ki­ta pu­sė – kaip ūki­nis. Pa­sta­to vi­du­je bu­vo ne­di­de­lis sa­va­dar­bis trak­to­rius, 5 ru­lo­nai po 300 kg šie­no, apie 3 kub. m mal­kų. Gais­ro me­tu pa­sta­tas ir vi­du­je bu­vęs tur­tas su­de­gė.
Įvy­kis ti­ria­mas.

Asociatyvi www.15min.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai